اترک انرژی - صفحه اصلی

اترک انرژی

استخدام

استخدام

مشخصات اصلی

جنسیت : *
وضعیت تاهل : *
وضعیت نظام وظیفه : *

سوابق تحصیلی

دوره های آموزشی

سوابق کاری

به چه زبان هایی آشنایی دارید

به چه نرم افزارهایی آشنایی دارید

لطفا مشخصات سه نفر را که شما را به خوبی می شناسند وارد کنید

از چه طريقي تقاضاي استخدام نموده ايد

وضعيت جسماني و سوابق عمومي

آيا از سلامت كامل برخوردارید :
آیا نقص عضو دارید :
آيا تا كنون محكوميت داشته ايد :

شرایط کاری