اترک انرژی - صفحه اصلی

اترک انرژی

فعالیت ها

فعالیت ها

فعاليتها
صنعت برق (توليد ، انتقال ،توزيع)، کارخانجات صنعتی و صنايع سنگين
 شرکتهاي برق منطقه اي و توزيع ، کارخانجات صنعتی و صنايع سنگين مهمترين و اصلي ترين مشتريان شرکت اترک انرژي گستر ارس  مي باشند. از جمله مهمترين خواسته ها و نيازهاي شرکت هاي مذکور استفاده از رله های ميکروپروسسوری و استفاده از يک سيستم با پايداري، ضريب اطمينان و عملکرد مناسب مي باشد.بنابراين اين شرکت رله هايي که  موجب افزايش پايداري و ضريب اطمينان شبکه برق مي گردد توليد مي نمايد که  بدليل توليد داخل بودن تحت ليسانس با کاهش چشمگير هزينه ها توام می باشد.
از جمله مزاياي رقابتي اين شرکت درک دقيق خواسته ها و نيازهاي مشتريان، اجراي دقيق اين خواسته ها با استفاده از محصولات با کيفيت بالا ، تامين سريع وسايل يدکی . ارائه خدمات پس از فروش مناسب و در نهايت ارائه آموزش کامل به مشتريان مي باشد که اين امر موجبات رضايتمندي و وفاداري مشتريان را می نمايد.
فعاليتهای اين شرکت عبارتست از توليد رله های حفاظتی ميکروپروسسوری شامل رله های ديستانس ، ديفرانسيل طولی ، باس بار ، فيدر ، موتور ، ژنراتور ، ديفرانسيل ترانسفورماتور ، AVR  و BCU تحت ليسانس شرکت پروتکتا می باشد.